Twórcy i partnerzy wystawy NIEMAPA Gdynia, fot. Bogna Kociumbas